ReadyPlanet.com
dot dot
dot
About Violin
dot
bulletเลือกไวโอลินและคันชัก
bulletคันชักไม้หลายชนิด ดูให้เป็น
bulletไวโอลินก็มีหัวใจ
bulletมือใหม่และไวโอลิน
bulletเรื่องสัพเพเหระ
bulletเรื่องหย่องไวโอลิน
bulletวิธีผลิตไวโอลินและคันชัก
bulletส่วนต่าง ๆ ของคันชัก
bulletส่วนต่าง ๆ ของไวโอลิน
bulletภาพไวโอลินระดับโลก
bulletไวโอลินสวย ๆ
dot
Violin Techniques/Tips
dot
bulletวิธีอ่านโน๊ตและการวางนิ้ว
bulletเข้าใจไวโอลินสเกล
bulletเล่นไวโอลินให้ดูสง่างาม
bulletหัดทำไวบราโต้ (Vibrato)
bulletหัดจับคันชักแบบ Itzhak
bulletเวปไซด์นักไวโอลินชื่อดัง
dot
Where do I begin?
dot
bulletเตรียมตัวเรียนดนตรี
bulletเด็กกับทักษะทางดนตรี
bulletคำถามที่พบบ่อย
dot
Sheet Music
dot
bulletโน๊ตเพลงลาติน
bulletโน๊ตเพลงแบบง่าย
bulletโน๊ตเพลงป๊อป
bulletโน๊ตเพลงคลาสสิค
bulletโน๊ตเพลงพระราชนิพนธ์
bulletท่านถาม - เราตอบ
dot
Miscellaneous
dot
bulletเพลินเพลงไวโอลิน
bulletแกลเลอร์รี่ เมโทรฯ
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletค้นหา


Fine French violins and bow


เด็กกับทักษะทางดนตรี

 


ทำไมเด็กควรได้รับการปลูกฝังทักษะทางดนตรี

เด็กควรได้รับโอกาสในการฝึกทักษะทางดนตรีเพราะมีเหตุผลดี ๆ หลายอย่าง เช่น 

เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง – การที่เด็กเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีและเริ่มเล่นเพลงง่าย ๆ ให้ถูกจังหวะได้นั้นทำให้แม้เด็กก็ยังรู้สึกอิ่มเอมใจในความสำเร็จที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือความมั่นใจในตัวเองที่เพิ่มขึ้น
 
ฝึกทักษะการทำงานของร่างกายและประสาทสัมผัส – การฝึก มือ ตา หู ท่วงท่าของร่างกาย และผัสสะอื่น ๆ ให้ทำงานพร้อมกันอย่างมีสมดุลเนื่องมาจากการเล่นเครื่องดนตรี เป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญที่จะถูกถ่ายทอดไปในเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตของเด็กในภายหน้า
 
เสริมความมีวินัยให้ตัวเอง – ความสำเร็จในการเล่นเพลงอะไรก็ตามสักเพลงหนึ่งนั้นต้องมีวินัยพอสมควร จึงจะสามารถทำให้บทเพลงนั้นมีความไพเราะได้ ฉะนั้น การวางแผนการซ้อม การจัดเวลาซ้อมดนตรี ความมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ดีขึ้น จะทำให้เด็กซึมซับการสร้างวินัยในตัวเองในที่สุด
 
รู้จักที่จะเลือกซึบซับดนตรีที่มีคุณภาพ – เด็กจะได้เริ่มซึมซาบกับความงามที่มีอยู่ในเสียงเพลงแต่ละท่วงทำนอง ฝึกให้ซึมซาบกับความ ไพเราะ สงบเย็น เริงใจ ซึ่งจะหาได้จากบทเพลงที่มี่คุณภาพที่มีหลากหลาย ในที่สุดสิ่งนี้จะเป็นตัวเชื่อมเด็กไปยังงานศิลป์แขนงอื่น ๆ ใน โอกาศต่อไปข้างหน้า
 
เด็กที่ได้รับการฝึกทักษะทางดนตรีมาแล้วมักมีผลการเรียนที่ดีกว่า ดังเช่น ตัวอย่างจากผลงานวิจัยชิ้นนี้ ผลการวิจัยที่ทำต่อเนื่องมาสิบปีแสดงให้เห็นว่าดนตรีช่วยพัฒนาการเรียนของนักศึกษา

Ref: Dr. James Catterall, UCLA, 1997. Dr. James Catterall เป็นหัวหน้ากลุ่มนักวิเคราะห์ ของ U.S. Department of Education Database ทำโครงการวิจัยชื่อ NELLs88 โดยใช้ฐานข้อมูลของนักศึกษาที่มีอยู่กว่า 25,000 รายชื่อ นำมาวิเคราะห์เป็นเวลาติดต่อกัน 10 ปีพบว่า นักศึกษาไม่ว่าจะมาจากครอบครัวที่มีสถานภาพทางสังคมต่างกันสักแค่ไหน แต่หากมีความสามารถทางดนตรีมักจะมีผลการทำคะแนนในการสอบทั่วไปได้สูงกว่านักศึกษาที่ไม่มีทักษะทางดนตรีมาก่อนเลย


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
METRO MUSIC ROOM "Let's add more music to your life" Mobile: 0863420594